Det er dig selv der gør arbejdet meningsfuldt

Her til morgen læste jeg gårsdagens artikel: "Det morderne ungdomsoprør kæmper mod meningsløsheden i de store virksomheder" som er skrevet af den altid inspirerende Louise Orbesen.

I artiklen har hun interviewet to dygtige unge mennesker, som allerede er godt i gang med at præge den moderne arbejdsplads anno 2018. Inspirerende læsning og spændende indsigter de unge mennesker har. Jeg skylder også lige hurtigt at præcisere, at jeg intet har at udsætte på hverken spørgsmål eller svar i artiklen.

Men to ting fra artiklen fik mig til at reflektere. Snakken om min gamle kæphest det "meningsfulde arbejde".

Jeg kan godt forstå "de unge" kæmper imod meningsløsheden og i artiklen bl.a. siger:

Vi bringer et sæt nye tanker til arbejdsmarkedet, og stiller krav om, at arbejdet skal være meningsfuldt på en måde som aldrig før har været aktuelt

Jeg forstår også Louises afsluttende bemærkning i artiklen:

De unge er i høj grad spydspidsen for en bevægelse i retning af, at det skal være langt mere meningsfuldt at gå på arbejde. Det er det moderne ungdomsoprør

Konklusion er at arbejdet skal være meningsfuldt.

Jeg er HELT ENIG, livet er alt for kort til meningsløst arbejde.

Men det er nemmere sagt end gjort.

For hvad betyder et "meningsfuldt arbejde" egentlig?

Uanset om man er "ung" eller "ældre", så skal du kunne forholde dig til og sætte ord på, hvad der giver mening for dig. Det er ikke kun "de unge" der stræber efter det meningfulde arbejde, det gør "de ældre" også og har gjort det længe.

Mening er ikke noget man køber eller sælger.

Mening er en individuel subjektiv oplevelse. Mening tolkes individuelt. Hvad der er meningsfuldt for mig er ikke nødvendigvis meningsfuldt for dig. Heri opstår det komplekse og faren for at der opstår en begrebsforvirring er stor. Så derfor bør et komplekst begreb som ordet "mening" defineres ved hjælp af andre begreber og ikke begrebet selv.

Så i stedet for at du fokusere så meget på ordet "mening", bør du mere fokusere på de fire faktorer, der i følge store dele af forskningen, skal være opfyldt for at dit arbejde opleves meningsfuldt.

Et meningsfuldt arbejde, defineres bredt som:

Et arbejde hvor du bruger dine styrker til at yde et bidrag i et arbejdsfællesskab, hvor du skaber værdi for kunder, kolleger og omverdenen

Det er efter min bedste overbevisning, nemmere for dig at omsætte det lille afsnit ovenfor, hvor ordet "mening" ikke optræder.

Så hvis du ønsker et meningsfuldt arbejde så tænk over følgende:

  • Har du nogle styrker du kan bidrage med i dit arbejde? Hvis ja, hvilke?

  • Når du bruger dine styrker, skaber de så værdi for andre end dig selv?

  • Sørg for at bygge bro mellem din egen lyst og samfundets behov

Og husk så lige på følgende:

Du skal ikke bruge tid på at finde eller søge efter et meningsfuldt arbejde

Fordi ...

Det er dig selv der gør arbejdet meningsfuldt


Jesper OutzenComment