Job Crafting: Dit værktøj til meningsfulde arbejdsoplevelser

Tilfældigvis stiftede jeg bekendtskab med nogle fremragende rengøringsassistenter, da jeg var indlagt med en stor blodprop i hjertet for tre uger siden. Et bekendtskab jeg sent glemmer, på grund af deres helt specielle tilgang til deres arbejde.

Det kunne i princippet være et hvilket som helst arbejde på en hvilken som helst arbejdsplads.

Jeg observerede to måder at tilgå sit arbejde på, som jeg vil uddybe ydeligere i indlægget her.

Jeg har valgt at inddele rengøringsassistenterne i to grupper:

 1. Du gør det du skal gøre
 2. Du gør det du skal gøre og det du har lyst til at gøre

Jeg har nærstuderet en hel del jobbeskrivelser, for at blive klogere på de krav man i dag stiller til en rengørringsassistent på et hospital. 

Jobbeskrivelsen:

 • Du skal rengøre efter standard DS/INSTA800 og kvalitetsniveau DS 2451-10 samt kunne rengøre med klorprodukter.  
 • Du skal arbejde med tværfaglige opgaver i vores serviceafdeling, som består af rengørings- og portørfunktion.
 • Du skal udføre mange løft især i forbindelse med håndtering af tungt linned og affald.
 • Du er positiv, fleksibel og forstår teambuilding som bærende elementer.

Lad os se på to forskellige måder at tilgå jobbeskrivelsen på.

Du gør det du skal gøre

Du passer dit arbejde og løser de opgaver der er påkrævet. Du gør ikke mere, du gør ikke mindre. Dit arbejde er OK, du siger aldrig: “Jeg elsker mit arbejde”, men tænker jeg gør det primært for pengenes skyld, regninger skal jo betales.

Ovenstående scenarie oplever rigtig mange mennesker, hver dag, hver uge, hvert år. Ifølge konklusionen i en undersøgelse fra Gallup: “State of the Global Workplace Report”, er 87% af medarbejderne ikke engagerede i deres job.

Du gør det du skal gøre og det du har lyst til at gøre

Du passer dit arbejde og løser de opgaver der er påkrævet. Du bruger tid på at tale med patienterne, henter vaser til de blomster patienterne får, henter ekstra stole ind til pårørende og følger pårørende tilbage til deres biler. Dit arbejde er fantastisk, du siger ofte: “Jeg elsker mit arbejde”.

Der er en grundlæggende adfærds forskel på, hvordan de to ovennævnte grupper af rengøringsassistenter tilgår deres arbejde.

Begge grupper gør det de skal, at gøre rent. Men kun den sidste gruppe gør det de har lyst til at gøre. Jeg spurgte rengøringsassistenten på min stue:

“Jeg troede ikke en rengøringsassistent hentede vaser og vand til patienterne”,

hun svarede:

“Det er heller ikke en del af min jobbeskrivelse, det er en del af mig”.

Wow!

Rengøringsassistenten på min stue udfordrer og gentænker hendes formelle jobbeskrivelse (se øverst) ved at tilføje ekstra opgaver i form af interaktioner med patienter (i dette tilfælde mig). Ved at ændre sin opfattelse af at være rengøringsassistent på et hospital, oplever hun sit arbejde som meget meningsfuldt.

Jeg vil også lige fremhæve, at de rengøringsassistenter som gør mere end det der er påkrævet, gør noget i overensstemmelse med det, mange hospitaler er sat i verden for at udrette, nemlig at fremme sundhed, kurere sygdomme og lindre lidelser.

Definitionen på ovenstående adfærd kaldes Job crafting.

Hvad er job crafting

Job Crafting er en proces der giver medarbejderne mulighed for at opleve og finde mening i deres arbejde, ved at udfordre grænserne i deres jobbeskrivelser ved hjælp af tre teknikker:

 1. Opgaven: udfordre og gentænke din formelle jobbeskrivelse
 2. Relationelle: sociale relationer du har på arbejdspladsen
 3. Kognitiv: ændre den måde, du tænker på dit job.

Opgaven
Den første kategori handler om at udfordre og gentænke din formelle jobbeskrivelse.

 • Tilføj opgaver til din arbejdsdag, som du oplever som meningsfuldt for dit arbejde
 • Hvis muligt, mindsk omfanget af meningsløse opgaver
 • Du kan ændre måden du tilgår dine opgaver på
 • Sørg for at finde en overensstemmelse med opgaverne og dine interesser og styrker, det kan gøre arbejder nemmere

Det relationelle
Den anden kategori handler om de sociale relationer du har på arbejdspladsen.

 • Overvej hvordan, hvornår eller med hvem du skal udfører de pågældende opgaver med

Det kognitive
Den tredje kategori handler om at ændre den måde, du tænker på dit job.

 • Tænk på hvordan du opfatter dine opgaver, så de bliver en del af en helhed og ikke blot en særskilt opgave

Det handler om at kombinere de tre teknikker og anvende dem kontinuerligt og dermed sikre, at du kommer til at opleve meningsfuldhed gennem hele din karriere.

Eksempel

En historielærer, der har haft en langvarig passion for at spille musik, indarbejder musik i sin læseplan (opgaven), samarbejde med musiklæreren i hans skole (det relationelle) og drager paralleller mellem klassisk undervisning kombineret med musik i klasseværelset (det kognitive udformning).

Ved at udforme sit job på disse måder kan denne lærer inddrage musikalske præstationer og oplevelsen af at være musiker. Det understøtter dele af hans identitet på arbejdspladsen og bringer dermed meningsfuldhed ind i hans arbejde (Berg, Grant & Johnson, 2010).

Syretest

Job crafting er også den perfekte syretest til din nuværende arbejdssituation. Livet er for kort til meningsløst arbejde og med ovenstående teknikker har du muligheden for at finde et alternativ og dermed arbejde med ting du elsker, det meste af tiden.

Tænk på følgende: Hvad kan du selv gøre lige nu for at gøre dit arbejde mere meningsfuldt?

 

Jesper OutzenComment