Start med hvorfor - men hvordan?

Jeg er en stor tilhænger og bruger af Simon Sineks ide/model/teori omkring Den Gyldne Cirkel. Siden 2011 har jeg brugt Sineks principper i min undervisning, mine foredrag og personligt. Dette indlæg er baseret på tolkninger i forbindelse med min Masterafhandling i Oplevelsesledelse, samt daglige refleksioner og nysgerrighed omkring spørgsmålet; Hvorfor og kompleksiteten i dette.

Sinek har efterhånden vundet indpas rigtig mange steder, hvilket jeg er rigtig glad for. Mange inddrager hans tanker omkring Den Gyldne Cirkel i bøger, foredrag, blogindlæg etc. Konklusionen er stort set altid den samme, du skal starte med at finde dit "hvorfor". Det er også rigtigt, men hvordan? Der er sjældent nogle konkrete bud på hvordan man arbejder med Den Gyldne Cirkel. Jeg er af den overbevisning, at det skyldes at Den Gyldne Cirkel er mere kompleks end vi regner med.

Den Gyldne Cirkel

I følge Sinek kan Den Gyldne Cirkel bruges til at forbedre ledelse, virksomhedskultur, produktudvikling, salgstal, marketing, forklare loyalitet og gøre en idé til en folkebevægelse. Det tænder rigtig mange på - men igen hvordan? Jeg syntes ikke at Sineks egne bud i hans bog er konkrete og omsættelige nok, mere herom senere.

Ny fortolkning

I forbindelse med min Masterafhandling på RUC nåede jeg frem til en ny fortolkning af Den Gyldne Cirkel, som fik mig til at forstå kompleksiteten i denne. Måske har jeg tolket forkert, men koblingen gav rigtig god mening for mig. Sinek siger bl.a. følgende:

“Med Hvorfor mener jeg: Hvad er dit personlige formål, din sag eller din overbevisning.” 

Jeg tolker, at denne udtalelse fra Sinek, har samme udgangspunkt men også kompleksitet, som når Morten Albæk efterlyser et svar på det måske mest grundlæggende af alle spørgsmål:

“Hvad er meningen med det menneskelige liv … og hvad er meningen med selve livet, medens det leves?”

Svaret på ovenstående spørgsmål har optaget menneskeheden i ca. 2.500 år.

Heri opstår det komplekse, for nok er Den Gyldne Cirkel som ide/model/teori forholdsvis simpel og inspirerende og se på, men særdeles kompleks at arbejde med. Følgende spørgsmål har ofte meldt sig i mit hovede:

Hvordan kan den Den Gyldne Cirkel helt konkret implementeres hos det enkelte menneske?

Hvordan starter et menneske med at finde sit Hvorfor/formål/meningen med livet?

Det handler om fortid - ikke fremtid

Her vil jeg gerne fremhæve den måske vigtigste passage fra Sineks bog, en passage der beskriver udgangspunktet for at finde frem til sit eget Hvorfor:

"Hvorfor kommer ikke af at se frem imod, hvad man ønsker at opnå, og lægge en passende strategi for at gennemføre det. 
Det kommer ikke af markedsundersøgelser eller omfattende evalueringer med kunder eller ansatte. 
Det kommer af at se i den fuldstændige modsatte retning af, hvor man befinder sig nu. 
Når man skal finde Hvorfor, gælder det ikke om at finde på, men om at finde frem"

Sinek afslører i ovenstående passage, at svaret ligger i ens fortid, men beskriver ikke en egentlig proces, man kan følge. Det er der formentlig en god grund til, for et par år efter bogens udgivelse har Sinek tilføjet et Why University på hans hjemmeside, som tilbyder, at man via “Why Discovery Course” kan finde frem til sit eget Hvorfor i løbet af 7-10 timer, mod betaling naturligvis. Herunder giver jeg dig et lille indblik i de tre overordnede processer i kurset:

  1. Gather your stories
  2. Work with a partner to articulate your Why
  3. Refine your Why and take action

Gather your stories

“Gather your stories” tager udgangspunkt i ens fortid, hvor man via forskellige øvelser skal genfortælle positive og negative historier om ens arbejde, personlighed og barndom og sortere historierne i et diagram, der går fra 5 til -5. Afslutningsvis skal man vælge seks level 5 historier, som man arbejder videre med i processens anden del.

Work with a partner to articulate your Why

“Work with a partner to articulate your Why” går ud på, at man i fællesskab med en partner finder frem til de temaer, der er gennemgående i de seks level 5 historier fra første del og på baggrund af disse forsøge at lave forskellige udkast til ens Hvorfor.

Refine your Why and take action

“Refine your Why and take action” er tredje og sidste del af processen. Her går det ud på at præsentere sit Hvorfor for venner, kollegaer, bekendte etc. og på baggrund af deres feedback finpudse og tilrette, så man er helt sikker på, at ens Hvorfor passer til en.

Konklusion

Ovenstående fremgangsmåde kan på nogle punkter virke banal, men det er tilgengæld et seriøst bud fra Sinek på at finde svaret på nogle af livets vigtige og mere komplekse spørgsmål og samtidig skabe et muligt fundament for at kunne få et bedre afsæt til at arbejde videre for at opnå følelsen af mening i de ting man foretager sig i livet.

Så efter min mening er bogen "Start med Hvorfor" ikke nok, den bør suppleres med “Why Discovery Course”.

Jesper OutzenComment