Kan et rutinepræget arbejde være meningsfyldt?

Det er videnskabeligt bevist, at jo mere kontrol man har over bevidstheden, jo større er muligheden for et lykkeligt liv med masser af flow-oplevelser. Udfordringen ligger dog i at gennemskue, hvordan bevidstheden fungerer og hvordan man lærer at styre den. Den ungarsk psykologiprofessor Csikszentmihalyi beskriver bevidstheden således:

...ligesom enhver anden form for menneskelig adfærd er ( bevidstheden) et resultat af biologiske processer. 

Bevidstheden har dog gennem evolutionen formået at blive selvstyrende og styres derfor ikke udelukkende gennem den genetiske programmering, men er desuden i stand til selv at styre til- og fravalg i livet, samt vurdere handlemåder. Dette betyder, at mennesket kan handle ud fra et bredere perspektiv og på baggrund af de erfaringer, der er gjort og ikke blot ud fra simpelt instinkt.

Denne måde at kunne håndtere tilværelsen på igennem aktive handlinger, giver mennesket muligheden for at kunne nyde livet. Det kræver dog, at man yder en ekstra indsats for at skabe denne nødvendige orden i sindet. Der er ingen smarte smutveje og man skal se i øjnene, at man aldrig bliver færdig med denne såkaldte øvelse, der varer ved hele livet.

Hvis der fandtes en simpel "manual" til bevidsthedens funktioner og muligheder, ville mange flere kunne få det optimale udbytte af deres liv og situation og dermed muligheden for at skabe mening og opleve mere flow i deres liv. Bevidstheden rummer uendeligt mange muligheder og vi bruger kun en brøkdel af disse og nogle endda meget mindre end andre. Desuden er der en øvre begrænsning for, hvor mange ting vi kan fokusere på på én gang uden at miste fokus på det ene eller andet område. Det er også derfor, at multitasking, som vi kender det, slet ikke er muligt, og ej heller en ønskelig situation at stræbe efter, da det ikke er muligt for bevidstheden at have tilpas opmærksomhed på flere igangværende aktiviteter samtidig. Det er heller ikke muligt, at tackle to modsatrettede aktiviteter på én gang, hvis disse er af vidt forskellig karakter, såsom at løse en konflikt, samtidig med at man føler en stor lykke forårsaget af en anden situation.

Passiv afkobling

Det er kun muligt for mennesket at bearbejde en begrænset mængde information ad gangen (så glem multitasking) og derfor er vores selektive valg af, hvad vi aktivt vælger at fylde vores sind med af afgørende betydning for vores følelse af mening og livskvalitet i hverdagen. I virkeligheden opleves det dog ofte, at mennesker mere eller mindre ubevidst fralægger sig dette ansvar og denne mulighed for at skabe meningsfuldt indhold i deres liv. Det ses især, når folk får fri fra arbejdet og ønsker at holde helt fri og koble fra, hvilket oftest indebærer passiv afkobling foran tv'et eller letlæselige ugeblade. Dette resulterer dog primært i at tiden går uden at der tages kontrol over, hvad tiden eller bevidstheden rent faktisk kunne blive fyldt med.

Det er opmærksomheden, der bestemmer, hvad der kommer, og hvad der ikke kommer ind i bevidstheden" (Csikszentmihalyi) 

Derfor er det menneskets eget valg, om opmærksomheden benyttes til at leve et meningsfuldt eller et ligegyldigt liv. Denne evne til at benytte opmærksomheden fuldt ud er i nogle kulturer endda helt uundværlig i forbindelse med overlevelse, hvilket især ses i naturmæssige sammenhænge. F.eks. kan det få fatale konsekvenser eskimoers overlevelse, hvis tegnene på en tiltagende snestorm eller en stor isbjørn går dem ubemærket forbi.

Risiko ved manglende orden i bevidstheden (psykisk entropi)

Hvis man ikke aktivt tager kontrol over sindets indhold, kan der nemt opstå kaos. Hvis der eksempelvis uventet opstår følelser som jalousi, frygt eller smerte og man ikke har kontrol over bevidstheden, risikerer man nemt at lægge en stor afstand til muligheden for optimaloplevelsen. Dette betyder, at jo stærkere bevidstheden og selvet er, desto tættere er man på flow-tilstanden. Derfor er det af afgørende betydning, at man lægger sin nuværende strategi om, hvis man føler, at mængden af kaotiske elementer er ved at overtage styringen og man ikke længere kan se meningen med det, man laver.

Sportsstjernernes strategi

En udbredt mulighed, især i arbejdsrelaterede situationer, er at låne sportsstjernernes strategi, der kort og godt går ud på hele tiden at ville slå sin egen rekord. Denne bestræbelse på at opnå det optimale og overgå hidtidige oplevelser er én af de grundlæggende betingelser for flow. For at kunne slå sin egen rekord, er man nødt til at holde fokus og tage kontrol over bevidstheden. Når rekorden ikke længere er mulig at slå, er det på tide at videreudvikle sine nuværende færdigheder eller måske endda søge et helt nyt arbejde med større udfordringer. Det er igennem denne fokuserede styring af bevidstheden, at arbejde, selv den mere rutineprægede af slagsen, kan blive meningsfyldt for den enkelte medarbejder.

Jesper OutzenComment