Den autotele person keder sig aldrig

En af mine absolutte favorit teoretikere Csikszentmihalyi arbejder med et interessant begreb som han kalder "Det autotele selv":

  • Det autotele selv er betegnelsen for en person, der let omdanner mulige trusler til nydelsesfulde udfordringer og hele tiden sørger for at bevare den indre harmoni.
  • Den autotele person keder sig aldrig, er ikke angst, er dybt engageret, og ikke mindst i flow størstedelen af tiden.

Særlige kendetegn ved mennesker med en autotel personlighed er at de har lært at opstille mål, udvikle færdigheder, reagere på og justere ud fra feedback, og koncentrere sig fuldt ud om opgaven lige foran dem.

Udviklingen af det autotele selv handler primært om, hvordan man vælger at tackle de ydre faktorer i livet. De fleste menneskers mål dannes ud fra dybdeliggende biologiske behov og sociale sammenhænge, altså på baggrund af omstændigheder, der ligger uden for selvet. Den autotele persons mål formes derimod ud fra oplevelser, som er nøje overvejet i bevidstheden og derfor oprinder fra det egentlige selv.

For at udvikle en autotel personlighed skal følgende regler efterleves:

1. Opstilling af mål

For at kunne opnå en autotel personlighed er det grundlæggende at lære at foretage valg. Selve det at vælge mål er lig med en klar erkendelse af, at der ligger en udfordring forude og denne erkendelse er det første skridt på vejen mod det autotele selv. Herudfra kan man så finde ud af, hvilke færdigheder det kræves at opnå målet og finde ud af hvordan disse (videre)udvikles. Den store forskel fra "normalen" ligger i at den autotele person SELV vælger sine mål og ikke lader livet forme sig ud fra tilfældige ydre faktorer. Dette giver både en mere konstant, men på samme tid også fleksibel person, der føler et større ansvar for at nå de selvopstillede mål og af samme grund også lettere kan ændre på dem, hvis de pludselig ikke længere skulle give mening.

2. Engagement i aktiviteten

På baggrund af det opstillede mål er det muligt at lægge et fast handlingsprogram, der øger engagementet og betyder at målet får den fulde opmærksomhed fra personen. Det er dog vigtigt at afstemme omgivelsernes krav med ens egne færdigheder. Her hjælper hverken manglende tro på egne evner eller urealistiske forhåbninger; kun en realistisk vurdering og indsigt i egne evner til at handle og ikke mindst koncentrere sig om målet forude kan hjælpe den autotele personlighed godt på vej.

3. Fuld opmærksomhed på dét, der sker

Det fulde fokus på den foranliggende opgave er essentielt for, om man står over for en succes eller fiasko. Lige så vel som en linedanser skal fokusere på linen under sig og bokseren på modstanderens næste træk, lige så vel skal en person også rette sin fulde opmærksomhed på det foranstillede mål for at kunne opnå succes med det. Den mindste uopmærksomhed som et trin ved siden af eller et uforudset uppercut kan have fatale konsekvenser for det endelige udkom. Under denne trancelignende fokustilstand frigør man sig desuden fra, hvad andre tænker og mener om en, hvilket styrker selvet yderligere og gør en forestående flow-oplevelse nærmest uundgåelig.

4. Lære at nyde umiddelbar oplevelse

Den sidste regel omhandler evnen til at opnå kontrol over sindet igennem en overvejende positiv tilgang til livet, så man bliver i stand til at nyde livet, selv når det viser sig fra sine værste sider. Denne form for styring kræver en stor mængde beslutsomhed og disciplin, men giver samtidig mennesket mulighed for at skabe et nødvendigt forsvar mod det kaos, der venter alle steder og som får taget på de personer, der ikke tager stilling og som generelt har en ligegyldig holdning til, hvad der sker omkring dem og med dem selv. Denne positive og taknemmelige indstilling til livet er helt grundlæggende for at opnå den nødvendige balance, der på sigt kan resultere i en flow-oplevelse. Den giver mennesket muligheden for ikke blot at opnå én enkelt optimaloplevelse, men et stabilt grundlag for at kunne omdanne hele livet til én vedvarende flow-aktivitet, som Csikszentmihalyi så præcist beskriver det her:

At skabe harmoni i alt, hvad man foretager sig, er den sidste opgave, som flow-teorien stiller dem, der ønsker optimaloplevelse. Det er en opgave, der indebærer en omdannelse af livets helhed til en enkelt flow-aktivitet med et samlet mål og en varig hensigt. (Csikszentmihalyi) 
Jesper OutzenComment