87% af medarbejderne er IKKE engagerede i deres job

Gallup har i en omfattende undersøgelse af medarbejdere i 142 lande verden over konkluderet, at “ 87% af medarbejderne er ikke engagerede i deres job” . Du er meget velkommen til at nærlæse de 122 sider af "State of the Global Workplace Report 2013".

Når langt størstedelen af medarbejderne ikke er engagerede i deres arbejde, repræsenterer dette en potentiel vækst-hindring lokalt, nationalt og internationalt og er samtidig et kæmpe ressourcespild for organisationen men så sandelig også for den enkelte medarbejder.

overall_engagement_worldwide.png

Gallup definition af engagement er:

While the overall organization may set lofty goals for engagement, leaders must make these objectives meaningful to employees’ day-to-day experiences to bring engagement to life. Ensure that managers discuss employee engagement elements at weekly meetings and in one-on-one sessions with employees to weave engagement into daily interactions and activities related to their performance objectives.

Hvad med Danmark?

I blandt de 19 vesteuropæiske lande klare Danmark sig bedst. Gennemsnittet af engagementsmålingen for alle lande i vesteuropa ser således ud:

 • Engagerede medarbejdere: 14%
 • Ikke engagerede medarbejdere: 66%
 • Aktivt ikke engagerede medarbejdere: 20% 

Kigger vi herefter på de danske tal, ser fordelingen således ud:

 • Engagerede medarbejdere: 21%
 • Ikke engagerede medarbejdere: 69%
 • Aktivt ikke engagerede medarbejdere: 10% 

3 typer medarbejdere

Nedenstående kategorier af medarbejdere findes med sikkerhed også i din organisation.

Gallup inddeler medarbejderen i tre forskellige engagements kategorier:

 1. Engagerede medarbejdere:
  Er dybt involverede i og begejstrede for deres arbejde. De samarbejder om at opbygge organisationen og støtter alle de gode initiativer der opstår. De kender omfanget af deres arbejde, men er altid på udkig efter nye og innovative måder at opnå resultater på. Ifølge Gallup er de de eneste mennesker i organisationen, som skaber nye kunder. De er 100% psykologisk engagerede i deres arbejde.
 2. Ikke engagerede medarbejdere:
  Kan være svære at få øje på i det daglige, da de hverken er fjendtlige eller forstyrrende. De møder op på arbejde med det ene formål at slå tiden ihjel. De bekymrer sig ikke om kunder, produktivitet, rentabilitet, sikkerhed, mission, formål, deres team eller om at udvikle kunder. Tilgengæld tænker de meget på frokost eller næste pause. Disse medarbejdere findes overalt i organisationen.
 3. Aktivt ikke engagerede medarbejdere:
  Er mere eller mindre ude på at skade deres virksomhed. De monopoliserer ledernes tid, har flere arbejdsulykker, kvalitetsmangel i arbejdet, bidrager til svind og tyveri og har et højere sygefravær.

Hvorfor er engagement vigtigt?

Gallup har igennem deres undersøgelse fundet frem til en række konkrete resultater, der understreger vigtigheden af at have et større fokus på engagement på arbejdspladsen, jeg har fremhævet de vigtigste her:

Engagement gør en forskel på bundlinjen

De virksomheder som formår at engagere deres medarbejdere og som ligger i Top 25% i Gallups klientdatabase oplever mærkbart bedre kundeanmeldelser, profit og produktivitet, samt et lavere niveau af sygemeldinger og ulykker, end de lavest placerede 25%. Samtidig har virksomheder med et gennemsnit på 9,3 engagerede medarbejdere for hver aktivt ikke engagerede medarbejder i 2010-2011 oplevet 147% højere indtjening i 2011-2012, end deres konkurrenter. Desuden er der en direkte forbindelse mellem antallet af aktivt ikke engagerede medarbejdere og de forskellige landes nationaløkonomier. Alene i USA vurderer Gallup, at aktivt ikke engagerede koster samfundet $450-550 milliarder om året.

Dårlig ansættelses- og ledelsespraksis hæmmer virksomheders vækst og medarbejdernes engagement.
Gallup har fundet frem til at i Australien og New Zealand er det kun 19% af medarbejderne i lederstillinger, der er engagerede i deres arbejde; en følelse, der meget nemt smitter af på de øvrige ansatte i organisationen og derfor har en afgørende betydning for om virksomheden styrer mod succes eller afgrunden.

Højere engagement er ofte forbundet med uddannelse.

Gallup har fundet frem til, at niveauet af engagement følger uddannelsesniveauet hos den enkelte medarbejder. Dette ses især i jobs, der kræver et vis uddannelsesniveau, da de ofte også medfører en højere grad af selvstændighed og ansvarsfølelse, der automatisk fører en større følelse af forpligtelse og engagement med sig.

Udfra disse resultater kan det derfor konkluderes, at engagement er uløseligt forbundet med virksomhedens økonomi og i sidste ende med virksomhedens overlevelse. Jo mere den enkelte medarbejder føler sig engageret i sit arbejde, jo større produktivitet og profit vil virksomheden opleve på sigt. Engagementsfølelsen afhænger dog især af lederens eget engagementsniveau, for hvis denne ikke kan se en mening med arbejdet og generelt føler sig uengageret, så er det stort set umuligt for medarbejderen at være aktivt engageret.

Hvad skal lederen gøre?

Noget skal ændres tænker du. Deri må jeg give dig fuldstændig ret. Det "noget" er dig.

Jeg vil i den forbindelse gerne afslutte med et citat af den russiske forfatter og politiske tænker Leo Tolstoy:

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself 
Jesper OutzenComment