At diskutere mening i arbejdslivet er for komplekst

En af de store, men spændende, udfordringer i mit arbejde med mening, er når jeg stiller et andet menneske spørgsmålet:

Har du et meningfyldt arbejdsliv? 

For at svare på spørgsmålet kræver det jo at vedkommende ved hvad et meningsfuldt arbejdsliv er (for ham/hende) og hvordan det kan skabes.

Det er alt for komplekst

Hvad med at vende det på hovedet?

I stedet er jeg begyndt at fokusere på hvilke faktorer, der iflg. forskningen, ligger til grund for et meningsfuld arbejdsliv.

Spørgsmålet lyder nu:

Bruge du dine særlige STYRKER til at yde et væsentligt BIDRAG i et produktivt arbejdsFÆLLESSKAB hvor I skaber VÆRDI og udvikling for kunder og omverden? 

Når faktorene styrker, bidrag, fællesskab og værdi opleves har du mening i arbejdslivet.

Gir det mening eller skal jeg blot stikke piben ind?

 

Jesper OutzenComment